Content1 | col2

Reklamasjon

Alle våre oppdrag utføres i samsvar med NSAB 2015

Dersom gods mangler eller har synlige skader, skal dette angis på fraktbrev eller PDA ved mottak.

Reklamasjoner skal meldes av vår oppdragsgiver.

 

Ihht NSAB 2015 §27 skal reklamasjoner fremsettes uten ugrunnet opphold.

 • Tap, skade manko som er synlig ved mottagelsen av godset, skal angis på fraktbrev eller PDA når varen mottas. 
 • For skjulte skader som først oppdages etter utlevering/utpakking, skal reklameres senest 7 kalenderdager fra leveringsdato.

   

  All reklamasjon skal være skriftlig og inneholde:

 • Firmanavn, adresse, telefon og E-post
 • Fraktbrevnummer/sendingsnummer
 • Godstype
 • Kopi av handelsfaktura
 • Vekt på skadde varer
 • Dokumentasjon av skaden med bilder, også evt. emballasje

 

Skadet gods med emballasje skal oppbevares til saken er ferdigbehandlet, og godset skal være tilgjengelig for en eventuell besiktigelse. Vi ønsker å få utlevert skadet gods, såfremt annet ikke avtales.

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital AS