Content1 | col2

Drivstofftillegg

2020                                     2020
Januar 10,5 %                 
Juli  6,0 %
Februar 11,2 %    August  6,6 %
Mars 10,2 %   
September  6,6 % 
April   8,4 %     Oktober  6,1 %
Mai   7,0 %    November  6,0 %
Juni   5,9 %    Desember  

     
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital AS