Content1 | col2

Fair Transport

 

NLF har lansert kvalitetsprogrammet Fair Transport for å fremheve transportbedrifter som leverer trafikksikker, bærekraftig og ansvarlig transport. Transportkjøpere har en rekke lovpålagte krav de må kjenne og forholde seg til:

 

  • Påseplikt- transportkjøper plikter bl.a. å undersøke at innleide arbeidstakere følger lovpålagte rutiner knyttet til arbeidsmiljø, HMS og internkontroll.
  • Medvirkningsplikt - kjøre- og hviletidsbestemmelser, arbeidstid, korrekt lasting av gods (vekt ,lastsikring)
  • Lønns- og arbeidsvilkår ved kabotasje - manglende ivaretakelse av dette ansvaret kan føre til straff iht Straffelovens §15: «Et straffebud rammer også den som medvirker til overtredelsen, når ikke annet er bestemt»

 

Se brosjyre om Fair Transport

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital AS