Content1 | col2

Farlig gods

Farlig gods er underlagt spesielle sikkerhetsbestemmelser gitt av regelverk og forskrifter. For å oppfylle disse er prosedyrer og oppfølging av slikt gods beskrevet i vårt kvalitetsstyringssystem. I vår transportløsning hender det ofte at flere biler og transportører er involvert. Farlig gods underlagt krav som betinger spesialløsninger, behandling, utstyr og kompetanse er derfor særdeles utfordrende. Det er derfor av største betydning at du som avsender før transporten starter avklarer med oss hva slags farlig gods det gjelder.
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital AS