Content1 | col2

Miljøpolitikk

I tråd med de krav som stilles til transportbransjen er våre logistikk- og transportløsninger basert på gode og bærekraftige miljøvalg. Vår klart definerte miljøpolitikk hjelper oss å oppfylle disse kravene. Vi skal arbeide med å ivareta de til enhver tid gjeldende miljøkrav i samfunnet

I oppdrag som vi tar på oss skal det arbeides med å begrense belastningene på miljøet

Vi arbeider aktivt med våre bileiere for at de skal kunne fornye sine biler i takt med nye EURO-krav

Ved jevnlig kartlegging av vår virksomhet vil vi i samarbeid med våre kunder og leverandører videreutvikle effektive løsninger for å forbedre vår miljøpåvirkning
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital AS