Content1 | col2

Om Surnadal Transport AS

Surnadal Transportpartner AS er en uavhengig transportør som leverer totale transportløsninger over hele landet. Vår uavhengighet gjør oss i stand til å bruke de beste aktørene med den beste ekspertisen innenfor sitt område. Vi har lokal tilhørighet selv med nasjonalt dekningsområde.

Vi skal være et selskap som er kjent for kvalitet, presisjon, orden og ryddighet.

  • Kvalitet gir trygghet for våre kunder
  • Presisjon i leveringer skaper kundetrofasthet
  • Orden gir oversikt over varestrømmene
  • Ryddighet skaper fleksibilitet
Vi legger også stor vekt på et godt og trygt arbeidsmiljø, derfor er HMS-arbeidet en naturlig del av våre daglige rutiner.

Har du et ønske om en skreddersydd transportavtale som dekker akkurat dine behov? Da finner vi løsningen sammen!

Historie

I 1973 startet Martin Botten en transportavdeling som lå direkte under plastrørfabrikken på Syltbakken. I 1979 ble transportdelen skilt ut i et eget selskap, Mabo Transport AS, som skulle transportere plastrør fra Mabo AS. Dette firmaet hadde kontor i M.Botten sine lokaler på Syltbakken i Surnadal.

I 1986 kjøpte de lokalene til Mørelinjen AS på Vasseng og flyttet inn der i 01.01.1987. Samtidig overtok de godstrafikken til Mørelinjen AS. De tok også over verkstedet til Mørelinjen AS og opprettet Mabo Autoservice AS (i dag: Surnadal Lastebil Verksted AS).

I 1997 ble Mabo Transport AS solgt til Kingsrød Transport og navnet på firmaet ble Kingsrød Nord AS. I 2002 kjøpte Jebo AS tilbake transportselskapet og navnet ble da Surnadal Logistikk Partner. I 2010 ble godstrafikken solgt til Surnadal Transportpartner AS.
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital AS