Content1 | col2

Tømmertransport

Våre spesialtilpassede biler kjører sagtømmer, masse- og energivirke ut av skogen. Med over 50 års erfaring er vi en pålitelig samarbeidspartner for alle aktører i skognæringen i Midt-Norge. Vår geografiske dekning og sjåførenes lokalkunnskap gjør at vi sikrer kunden den nødvendige kapasitet og kvalitet på utførelsen av all tømmertransport, det være seg sagtømmer, massevirke til terminaler og sagbruk, eller energivirke.
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital AS