Content1 | col2

Partigods

Vi disponerer over 45 faste vogntog og semitrailere som trafikkerer daglig ut og inn fra Midt-Norge, mellom de største byene i Norge, samt Sverige. Vi har et bredt spekter av kjøretøyer som sikrer mest mulig effektiv transport av dine varer. Vår styrke er dør-til-dør-levering over hele landet.

Vi har også utstrakt samkjøring nasjonalt og internasjonalt med utvalgte samarbeidspartnere.
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital AS