Content1 | col2

Drivstofftillegg

2021                                     2020
Januar 6,8 %                 
Juli  
Februar 8,0 %   August  
Mars 9,3 %   
September   
April 10,1 %      Oktober  
Mai       November  
Juni       Desember  6,3 %

     
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital AS