Kvalitet og miljø

Content1 | col2

Farlig gods

21.11.2012 Farlig gods er underlagt spesielle sikkerhetsbestemmelser gitt av regelverk og forskrifter. For å oppfylle disse er prosedyrer og oppfølging av slikt gods beskrevet i vårt kvalitetsstyringssystem. Les mer »

Miljøpolitikk

21.11.2012 I tråd med de krav som stilles til transportbransjen er våre logistikk- og transportløsninger basert på gode og bærekraftige miljøvalg. Vår klart definerte miljøpolitikk hjelper oss å oppfylle disse kravene. Les mer »

Delmål miljø

21.11.2012 Delmålene har basis i vår miljøpolitikk. Program for gjennomføring av delmålene er fastlagt på basis av en årlig gjennomgang av miljøaspektene under ledelsens gjennomgåelse.

Miljøsertifisering

21.11.2012 Surnadal Transport AS og Surnadal Transportpartner AS er fra 17.08.2011 miljøsertifisert etter NS-EN ISO 14001:2004. Les mer »

Kvalitetspolitikk

21.11.2012 Surnadal Transport AS og Surnadal Transportpartner AS skal tilby effektive og enkle transport-, logistikk- og informasjonsløsninger med kvalitet som tilfredsstiller markedets krav. Les mer »

Sertifisering kvalitet

21.11.2012 Selskapene er fra 17.08.2011 sertifisert etter kvalitetssystemet NS-EN ISO 9001:2008.
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital AS